Novska

Polovicom 1530. godine počinju upadati Turci preko Kobaša u Slavoniju, pa su stigli i u Svetačje i Bijelu Stijenu. Osobito se spominje godina 1532. kada Turci počinju plijeniti Svetačje. Svetački plemići nastoje obraniti svoje posjede u Svetačju pa žurno podižu 1532. novu utvrdu Wyvar (Novski grad u Orovom polju). Hrvatski pismoznanci preveli su to na hrvatski kao Ujvar (Novi grad kao Wasser-burg, branjen opšančanim kanalom sa vodom iz potoka Brestača širine 8-10 metara.

Izdvojeno

Književni naziv: avarski maĉ
Lokalni naziv: maĉ
Predmet je korišten: kao oružje
Materijal: željezo
Dimenzije: duljina 87 cm, širina 6 cm
Stanje očuvanosti / oštećenja: stanje dobro
Opis (identifikacija, dekoracija i sl.): – avarski maĉ iz 7. stoljeća, oštrica oštećena po rubovima, na donjem kraju popreĉnaţeljezna šipka,na mjestu gdje je bila drška tri rupice za priĉvršćivanje drške, lok. Brezovo Polje u Novskoj, ĉestica br. 1334, našao Ţivko Sajko iz Novske l. lipnja 1978.

Galerije

Arheološki nalazi Staro oružje

<<<Natrag

Copyright © 2007 Component. All Rights Reserved. Design downloaded from free website templates.