O zbirci

U nastojanju trajnog očuvanja, vrednovanja i mogućnosti prezentacije za javnost tijekom 2006. godine pokrenut je i završen postupak dokumentiranja predmeta u zbirci Sajko.

  • Zbirka broji 1900 predmeta, a valorizirana je kao:
  • - vrijedan kulturni fundus novljanskog kraja
  • - bogata zbirka sa podzbirkama
  • - predmeti, fotografije i razglednice dragocjena su svjednočanstva svih važnijih događaja i promjena u Novskoj
  • - zbirka Sajko jedina je u gradu, a broji dovoljno eksponata za izradu povremenih i stalnih muzejskih izložbi

Više...

Copyright © 2007 Component. All Rights Reserved. Design downloaded from free website templates.