ZBIRKA FOTOGRAFIJA I PREDMETA

Zbirka starih predmeta Živka i Željka Sajka u Novskoj zaštićena je kao kulturno dobro i upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Ima veliku vrijednost i važnost za prostor grada Novske kao i Sisačko-moslavačke županije i RH.

Broj predmeta u zbirci stalno raste, zahvaljujući prijateljima starina i povijesti, svih onih koji sudjeluju i pomažu u stvaranju fundusa i postava.

Dokumentarne fotografije i razglednice Novske

 • ~ Zbirka razglednica iz 19. i 20. stoljeća
 • ~ Zbirka fotografija o vatrogastvu Novske
 • ~ Zbirka fotografija o razvoju željeznice
 • ~ Zbirka fotografija vjerskih događaja u Novskoj
 • ~ Fotografije svih industrijskih objekata
 • ~ Fotografije svih stambenih objekata
 • ~ Zbirka fotografija obrtnika Novske
 • ~ Fotografije infrastrukturne izgradnje Novske
 • ~ Fotografije obrazovnog značaja
 • ~ Fotografije iz Domovinskog rata 1991. - 1995.
 • ~ Razni nesistematizirani događaji ...

Više...

Arheološki nalazi i staro oružje

 1. ~ Avarski mač iz 7. st.
 2. ~ Kamena sjekira
 3. ~ Koplje

Više...

Sakralni predmeti župe Novska

~ Predmeti od 17. do 20. stoljeća župe Novska

Više...

Etnografski predmeti iz Novske i okolice

 1. ~ Predmeti iz 19. i 20. st.
 2. ~ Grčarija
 3. ~ Drveni predmeti
 4. ~ Rukotvorine

Više...

Kulturološko povijesni predmeti

 1. ~ Zbirka satova
 2. ~ Zbirka starih foto-aparata
 3. ~ Zbirka kućne tehnike i glačala
 4. ~ Zbirka zvona
 5. ~ Zbirka starih gramofona i ploča
 6. ~ Rasvjetni predmeti

Više...

Zbirka kaciga, vatrogasnih i vojnih

 1. ~ Vatrogasne kacige 19. i 20. stoljeća
 2. ~ Vojne kacige 1. i 2. svjetskog rata
 3. ~ Vojne kacige izrađene poslije 2. svjetskog rata, 20-tak svjetskih zemalja
 4. ~ Zaštitne kacige
 5. ~ Sportske i vatrogasne nove kacige, PAB - Plastika AKRAPOVIĆ, vl. Ivan Akrapović iz Buzeta

Više...

Domovinski rat i razni vojni predmeti

 1. ~ Odore svih vojski
 2. ~ Kacige
 3. ~ Ostali premeti

Više...

Copyright © 2007 Component. All Rights Reserved. Design downloaded from free website templates.