Kacige

Ako se vratimo daleko u vojnu povijest bilo koje zemlje primjetiti ćemo da sve imaju jedan zajednički dio, a to je borbena kaciga koja je štitila glave njihovih vojnika. Ovo je dio opreme koji je do dan danas preživio i još uvijek ima svoju važnu primjenu i ulogu kod svakog vojnika. Kroz povijest kaciga je prošla promjene, kako od dizajna tako do modernijih i boljih zaštitnih materijala pa i do cijene i načina proizvodnje.

Izdvojeno

Knjiţevni naziv: vojna kaciga
Lokalni naziv: vojna kaciga
Predmet je korišten: za ratovanje
Materijal: ţeljezo
Dimenzije:
Stanje očuvanosti / oštećenja: stanje loše
Opis (identifikacija, dekoracija i sl.): kaciga vojna, njemaĉka, M 1915

Galerije

Vatrogasne kacige Vojne kacige

<<<Natrag

Copyright © 2007 Component. All Rights Reserved. Design downloaded from free website templates.